O nás

O čo ide?

  • o ľudí, ktorí chcú prežiť svoj život užitočne
  • o ponuku osvetových akcií a prednášok
  • naštartovať zdravotnú reformu vo svojom živote
  • naučiť sa dôverovať Biblii
  • nájsť pravdu o sebe – kto sme a prečo sme tu?
  • spoznať viac Ježiša Krista takého, aký skutočne je
  • nájsť zmysel a cieľ v živote

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Toto vám prináša projekt Dotkni sa neba.

 

Kto je za tým?

Aktivity pre vás pripravuje a organizuje občianske združenie Život a zdravie,
Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa.

Tešíme sa na vašu návštevu. 

Info: Mgr. Karol Badinský | 0905 302 793

Apokalypsa

Prednášky zamerané na poslednú knihu Biblie - Zjavenie Jánovo 10.1. - 14.3. 2023 | vždy o 18:15 hod.   Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23Témy prednášok:   10. 1.Utorok Historické...

Kluby zdravia

Pozývame Vás na prednášky, besedy a príjemné stretnutia Vstup je bezplatný.   Miesta konania Trnava September až december Komunitné centrum Kapitulská 23, TrnavaPrednášky v Trnave Vždy o 18:00 hod....

Prednášky Otázniky života

Prednáškový cyklus Otázniky života ON-Line O tom, ako je možné vnímať náboženstvo a samotné kresťanstvo, hovoria prednášky, ktoré si pre poslucháčov pripravujú študenti. Snažia sa hľadať odpovede na...