Apokalypsa

Prednášky zamerané na poslednú knihu Biblie – Zjavenie Jánovo

10.1. – 14.3. 2023 | vždy o 18:15 hod.

 

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23

Témy prednášok:

 

10. 1.
Utorok

Historické pozadie biblie

17. 1.
Utorok

STRETNUTIE S BOHOM

24. 1.
Utorok

ZMYSEL ŽIVOTA

31. 1.
Utorok

VESMÍRNA VOJNA

7. 2.
Utorok

TRAGÉDIA ČLOVEKA

14. 2.
Utorok

OKULTIZMUS