Apokalypsa

Prednášky zamerané na poslednú knihu Biblie – Zjavenie Jánovo

27. 9. – 1. 11. 2022 | vždy o 18:15 hod.

 

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23

Témy prednášok:

 

27. 9.
Utorok

Kto riadi politikov sveta?

4. 10.
Utorok

Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá

11. 10.
Utorok

Sme vo vesmíre sami?

18. 10.
Utorok

Posledný pokus o záchranu ľudstva

25. 10.
Utorok

Nový svetový poriadok

1. 11.
Utorok

Pád poslednej veľmoci sveta