Apokalypsa

Prednášky zamerané na poslednú knihu Biblie – Zjavenie Jánovo

8.11. – 13. 12. 2022 | vždy o 18:15 hod.

 

Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23

Témy prednášok:

 

8. 11.
Utorok

Kto riadi politikov sveta?

15. 11.
Utorok

Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá

22. 11.
Utorok

Sme vo vesmíre sami?

29. 11.
Utorok

Posledný pokus o záchranu ľudstva

6. 12.
Utorok

Nový svetový poriadok

13. 12.
Utorok

Pád poslednej veľmoci sveta